#12 Thành công không dễ dàng
MAY 31, 2022
Description Community
About

Tôi biết nhiều cha mẹ chọn cách nghĩ học mà chơi, chơi mà học, vì họ không mong muốn đặt áp lực kỳ vọng lên con cái. Nhưng có một sự thật là để đạt được điều mình thích, ai cũng phải làm vô số việc mà mình không thích, và thành công thì không tự đến sau một giấc ngủ mơ.Bạn mong muốn con tham gia vào những lớp học, những hoạt động nào đó, cũng là điều bình thường, hợp lý thôi. Tuy nhiên, bạn cần xác định rõ ràng 02 điều này với bản thân bạn và với con.


1. HỌC KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG VUI. 

2. THÀNH CÔNG THÌ KHÔNG DỄ DÀNG.

Comments